Delphi Complete Works of Vincent van Gogh文森特梵高德尔福作品全集下载

Year:2012          Publisher:Delphi Classics        Language:english         ISBN 13:9781908909596
Series:Masters of Art 3           File:EPUB+PDF+mobi, 37.05            Author:Vincent van Gogh

这是最畅销的古典作品出版商德尔福经典出版的新系列出版物的第三卷。 “艺术大师”系列是数字印刷领域的首创,让 Kindle 读者能够全面详细地探索世界上最伟大艺术家的作品。本卷展示了荷兰大师文森特·梵高的完整画作和书信。对于所有艺术爱好者来说,这个令人惊叹的系列提供了世界上最伟大的艺术家之一的个人和独特的数字肖像。

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情